Bevolkingsregistratie

Met ingang van 1850 werden de gemeenten verplicht bij te houden wie er binnen hun gebied woonachtig waren. Voor die tijd werden soms bevolkingstellingen gehouden en gereigstreerd. Vanaf 1850 moesten de gemeenten de gegevens die waren verzameld bij de volkstelling van 1849 bij gaan houden.
Per adres werd in groot-formaat registers(A6 formaat) bijgehouden wie er woonden.Van elk persoon werd vermeld: naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, de burgerlijke staat(gehuwd, ongehuwd, weduwnaar), de relatie met het hoofd van het gezin (vrouw, zoon, dochter etc.) godsdienst en beroep, de vorige woonplaats en de datum van vestiging in de gemeente. Dus kortom in duidelijk dat uit het Bevolkingsregister veel informatie valt te vergaren.

Na een jaar of tien werd meestal het register vervangen door een nieuwe. De oude informatie werd overgeschreven in de nieuwe. (dit verklaart de fouten die wel eens gemaakt werden tijdens het overnemen van de informatie!, Dus vergeet niet de gegevens uit het bevolkingsregister te vergelijken met de gegevens uit bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand.

Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen