De Burgerlijke Stand

De burgerlijke stand zoals thans bij ons bekend is in principe van Franse makelij. In Frankrijk werd in 1792 gestart met de registratie van de burgerlijke stand (état civil). Per 1 januari 1811 werd in een groot deel van Nederland deze registratie ingevoerd. (dit was na de inlijving van het Toenmalige Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk) In delen van de huidige provincies Zeeland, Noord-brabant en Limburg gebeurde dit eerder, reeds in de jaren negentig van de achttiende eeuw. Vanaf het moment van vertrek van de Fransen, is de burgerlijke stand in enigzins aangepaste wijze blijven voort bestaan tot op de dag van vandaag.

De registers van de burgerlijke stand bestaan uit:

1. Het register van geboorte
2. Het register van huwelijk en echtscheiding, met bijlagen (ook partnerschapregistratie)
3. Het register van overlijden


Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen