De Doop-, trouw- en begraafregisters

Wanneer men met het onderzoek voor 1811 geraakt, dan is men voor de primaire gegevens in de eerste plaats aangewezen op de registers van dopen, trouwen en begraven. De oudst bewaarde registers dateren uit de zestiende eeuw, maar van de meeste plaatsen beginnen deze registers pas in de zeventiende of zelfs achttiende eeuw.

Deze registers werden gevoerd door verscheidene Kerkgenootschappen, de overheid speeld hierin geen echte rol. Een overzicht van deze registers geeft het Repertorium DTB wat een globaal overzicht geeft van de DTB-registers in Nederland van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Deze DTB-registers zijn sedert 1980 samengebracht in het Repertorium. Overigens worden deze samengebrachte DTB-registers ook wel Rectroacta van de Burgerlijke Stand genoemd. (tevinden bij Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, ofwel het CBG genoemd) Wanneer men inzage wil in een dergelijk register is het verstandig eerst met het CBG in Den Haag te bellen waar een bepaald Register bewaard wordt. Overigens worden afkortingen in de DTB's inconsequent gebruikt, een lijst met een overzicht kunt u bekijken in het pdf bestand afkortingen DTB, van het Nationaal Archief.

Rekening dient men te houden met het feit dat wanneer men de Rooms-Katholieke doopregisters gaat raadplegen deze zijn opgemaakt in de latijnse taal. Een Latijn-Nederlands woordenboek speciaal geschreven voor het raadplegen van deze registers kunt u vinden bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.


Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen