Het register van geboorte

Wanneer een kind geboren is geeft de vader of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was zoals de vroedvrouw, het kind aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. tot 1934 werd de geboorteakte opgemaakt in de tegenwoordigheid van twee getuigen. In die tijd waren er vaste getuigen als de gemeentebode of de veldwachter, die vaak in elke akte van die tijd worden vermeld. Daarnaast waren er getuigen die bekenden waren van de aangever zoals buren, familieleden of collega`s.

De geboorteakte vermeld alle namen van het kind, alle namen van de ouders en van de getuigen. Daarnaast ook het beroep van de ouders en getuigen naast het adres, datum en tijd van de geboorte.
Voorts werd de akte ondertekend door aangever en de getuigen, die weer voor zover zij het schrijven beheersten. Aansluitend werd getekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De aangifte van geboorte moest en dient nog steeds te geschieden binnen drie dagen. Hier uit vloeit voort dat de dag van geboorte en de dag van aangifte niet in alle gevallen dezelfde datum hoeft te zijn. Dus let op dat de juiste datum wordt overgenomen!

Wanneer er sprake is van een buitenechtelijk kind dan vermeld de geboorteakte alleen de naam van de moeder. In de marge kan men dan aantreffen een eventuele erkenning.

Voor een juiste bronvermelding is het nodig de juiste gegevens uit de akte te noteren zoals de gegevens hier voor vermeld. Daarnaast is het niet onbelangerijk het aktenummer te noteren en de vindplaats ofwel het archief.

De overige registers van de burgerlijke stand:

Het register van huwelijk en echtscheiding, met bijlagen (ook partnerschapregistratie)
Het register van overlijden


Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen