Het register van huwelijk en echtscheiding

Een bron die de meeste feiten oplevert is toch wel de huwelijksakte. Van het bruidspaar dat trouwt worden de naam, de geboorteplaats, en datum of geboorteplaats en leeftijd, woonplaats en beroep vermeld. In de huwelijksakte worden ook de ouders van het bruidspaar genoemd, ook of zij nog in leven zijn, hun leeftijd, woonplaats en beroep. Daarnaast worden nog eens van de getuigen de namen, leeftijd en beroep vermeld en of zij al dan niet deel uit maken van de familie van het bruidspaar.

Voor het huwelijk tot stand kan komen dienen er eerst een aantal documenten, tezamen de huwelijksbijlagen genoemd, worden overgelegd. De huwelijksbijlage bestaat uit een afschrift van een geboorteakte van beiden en de bruidegom moest destijds een bewijs van voldane militaire verplichtingen kunnen overleggen. (voldoening aan de nationale militie) Door dit laatste document kunnen de Militaire bronnen geraadpleegd worden om meer over zijn dienstijd aan de weet te komen. Daarnaast kunnen de huwelijksbijlagen ook overlijdensakten bevatten van een van de ouders.

Voorts zijn de huwelijksbijlage enkelvoudig opgemaakt en slechts te raadplegen in het Rijksarchief in de Provincie waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Bij het CBG zijn van een groot aantal gemeenten de huwelijksbijlage op microfiche geplaatst.

Partnerschapregistratie

Een partnerschapregistratie, die met het huwelijk vergelijkbare verplichtingen en rechten voor geregistreerde partners met zich mee brengt, is mogelijk geworden per 1 januari 1998. Een partnerschapregistratie is vooral in het leven geroepen als mogelijkheid voor personen van hetzelfde geslacht die normaliter niet kunnen trouwen. Een partnerschap en ontbinding daarvan wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.

Echtscheiding

In het register waarin de huwelijken worden geregistreerd worden ook de echtscheidingen vermeld. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de Rechtbank en heeft na inschrijving in het register van de burgerlijke stand pas rechtskracht. Na uitspraak van de Rechter en inschrijving in de burgerlijke stand mag niet meer dan zes maanden liggen. Is het na zes maanden nog steeds niet ingeschreven dan blijft het huwelijk bestaan.

Inschrijvingen gebeuren in het lopend huwelijksregister van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Ook wordt in de marge van de huwelijksakte door middel van een kantmelding de ontbinding van het huwelijk aangetekend.

De overige registers van de burgerlijke stand:

Het register van geboorte
Het register van overlijden


Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen