Lidmatenregisters

De registers van de Ledenadministratie, bijgehouden door de Kerken, kunnen soms informatie bevatten over herkomst- of vestigingsplaatsen. Vooral de lidmatenregisters van de Protestantse Kerken.
Ook de Rooms-Katholieke Kerken hielden een ledenregistratie bij, een "Status Animarum", vertaald: overzicht van de zielen, maar deze registratie vermeld geen migratiegegevens.

Door Belijdenis te doen werd je Lidmaat van de Protestantse Kerk. Bij verhuizing naar een andere woonplaats werd een "Attestatie" meegenomen naar de Kerk van je nieuwe woonplaats. In deze Attestatie stond dat je Lidmaat was.

In de zogenaamde "Acta" worden vermeld de Lidmaten op belijdenis, de Lidmaten op attestatie binnengekomen en de vertrokken Lidmaten. De Acta bevat dus de handelingen van de Kerkraad. De vermeldingen in de Acta kunnen ook zijn opgetekend in speciale Lidmatenregisters. De originele Lidmatenregisters worden meestal bewaard in het Kerkarchief. Wel zijn een behoorlijk aantal registers kopieën terug te vinden op microfiche bij het CBG. Welke Lidmatenregisters bewaard zijn, is terug te vinden in het Repertorium DTB.

Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 13 Maart, 2019 | Contact opnemen