Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Foto's | Sitemap
Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© 2019 www.stanmaas.nl| Vernieuwd: 15 Maart, 2019 | Contact opnemen

Familie Dumonceau

De Familie Dumonceau is terug te vinden in het Nederlandse Adelsboek van het Centraal Bureau Genealogie Den Haag.

Katholiek, Brussel.
De geregelde stamreeks vangt aan met Pierre DUMONCEAU, die 11 Juli 1760 te Brussel (Parochie Sint Gery) huwde met Catharina van der MEIEREN. Bij diploma d.d. Amsterdam 15 April 1810 werd Jean Baptiste DUMONCEAU door Koning Lodewijk verheven tot Graaf onder de benaming van Graaf van Bergenduin. De koning benoemde hem ook tot maarschalk; deze benoeming werd echter niet goedgekeurd door Napoleon. In 1810 maakte Napoleon een einde aan het Koninkrijk Holland, en Nederland werd geannexeerd door Frankrijk. Dumonceau werd divisie-generaal van het Franse keizerrijk en kreeg ook een nieuwe adellijke titel. Bij Keizerlijk decreet d.d. 2 Mei 1811 volgde zijne verheffing, door Keizer Napoleon I, tot comte de l'Empire Graaf van Bergendal (ook wel geschreven als Bergendael).
Bij K.B. d.d. 24 Maart 1820, nummer 49, werd Jean Baptiste comte DUMONCEAU, verheven in de Nederlandse Adel met de titel van Graaf bij eerstgeboorte.

Familiewapen Dumonceau Beschrijving van het Familie Wapen:

een rechtop geplaatst gouden zwaard, het eerste kwartier bovendien vermeerderd met een blauwen schildhoek, wederom beladen met een rechtop geplaatst gouden zwaard (a1 die zwaarden met een stootplaat, die de vorm heeft van twee triangels elk met het toppunt in de greep bevestigd); II en III in goud een zwarte sohuinbalk, beladen met drie gouden vogels, stappende in, de richting van die balk. In een rood hartschild over alles heen, drie zilveren bloemen elk van acht spitse bladen (van de vorm der bladen van een vijfblad) , met gouden hart, 2 bloemen van boven en 1 van onderen. Schildbouders: twee roodgetongde gouden leeuwen, elk een banier houdende; die ter rechterzijde rood, beladen met een omgewenden gouden leeuw, gedekt met een koningskroon van hetzelfde, met de opgeheven reohterpoot een zilveren zwaard met gouden gevest schuinrechts en in de linker neerwaartse poot een bundel van zeven zilveren pijlen houdende; de banier ter linkerzijde blauw, beladen met een gouden W.; elke banier omzoomd met gouden franje en gehecht aan een gouden tournooilans met zilveren spits en gouden koorden en kwasten. Wapenspreuk: „Herinnering aan verdiensten” en voor de Belgische takken: „Pretium laboris”, terwijl de W. in de banier vervangen is door een L.
Graaf J.H.F. DumonceauBarones I.J.F. de Constant RebecqueDe Nederlandse tak is in 1952 uitgestorven door het overlijden, op 26 Juni 1952 te Barneveld, van Graaf Joseph Henri Félix DUMONCEAU. Graaf J.H.F. DUMONCEAU, geboren op 22 Augustus 1859 te 's-Gravenhage, trouwde op 31 Juli 1900 te 's-Gravenhage, met Barones Idzardina Juliana Frederika DE CONSTANT REBECQUE, geboren te Loosduinen op 21 November 1877 en overleden te Ede op 1 Januari 1958. Zij was hofdame in dienst van Koningin Wilhelmina. Haar ouders waren Mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem Baron DE CONSTANT REBECQUE en Jkvr. Henriette Sara Hora SICCAMA.

Zijn ouders waren Graaf Charles Henri Félix DUMONCEAU en Gravin Sophie Félicie DE FORESTIER.

Graaf J.H.F. DUMONCEAU begon zijn loopbaan als vrijwilliger in het regiment grenadiers en jagers op 4 oktober 1877, waar hij een jaar later korporaal werd en in datzelfde jaar grenadier op eigen verzoek. Op 3 december 1884 klom hij op tot tweede luitenant bij het 8e regiment infanterie, in 1890 tot 1e luitenant. Bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1890, nr. 56, benoemde Koning Willem III hem tot zijn ordonnans-officier en op 27 april 1891 trad hij in deze functie bij Koningin Wilhelmina in dienst. Op 16 december 1901 volgde na eervolle ontheffing uit de bestaande betrekking, zijn benoeming tot kapitein bij het 8e regiment infanterie. Bij Koninklijk Besluit van 31 december 1903, werd hij benoemd tot adjudant van de Koningin en in verband daarmee overgeplaatst naar de "Groote Staf".Vijfde Generatie


Gravin Agnes A.E. DumonceauJohannes B.A.J.M. VerheyenBegint met Gravin Agnes Apoline Emélie DUMONCEAU werd geboren op 3 December 1821 te Brussel. Zij overleed op 6 Februari 1893 te Loon op Zand. Zij trouwde op 7 September 1848 te Vught met Jhr. Mr. Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria VERHEYEN. Hij werd geboren op 18 Januari 1818 te 's Hertogenbosch. Hij overleed op 11 Januari 1898 te Loon op Zand.
Gezinsblad
KwartierstaatZesde Generatie


Graaf J.F. DumonceauThérèse Anna Ghislaine D'AúbreméHaar vader Graaf Jean François DUMONCEAU werd geboren op 1 Maart 1790 te Brussel. Hij overleed op 1 Maart 1884 te te 's-Gravenhage. Hij trouwde te Brussel op 13 Januari 1819 met Thérèse Anna Ghislaine D'AUBREMÉ.
Aanstellingen als Chef van het Militaire Huis des Konings, Luitenant-Generaal Cavalerie en onderscheiden als Ridder (Militaire Willems Orde).Gezinsblad
Kwartierstaat
Zevende Generatie


Graaf Jean Baptiste DumonceauZijn vader Graaf Jean Baptiste DUMONCEAU. Hij werd geboren op 7 November 1760 te Brussel, en overleed op 29 December 1821 te Brussel. Hij trouwde eerst op 5 Mei 1782 te Brussel met Anne Marie Apolline COLLINET. Uit zijn eerste huwelijk kwamen twee kinderen voort waaronder Jean François. Na het overlijden van Anne Marie Apolline COLLINET op 14 Juni 1795 te Brussel, volgde op 15 Maart 1796 te Groningen het huwelijk met Agnes Wilhelmina CREMERS. Uit dit huwelijk kwamen elf kinderen voort.


Gezinsblad eerste huwelijk
Gezinsblad tweede huwelijk
Informatie over zijn leven

Johan Baptiste Dumonceau werd verheven in de adelstand op 15 april 1810 door Keizer Napoleon, op voorspraak van Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon Bonaparte, Vorst van het Koningkrijk Holland, de jongere broer van Keizer Napoleon, en verkreeg daarbij de titel "Graaf van Berger-Duin" ("Comte de l'empire, Graaf van Bergendael").

Hij was een afgestudeerde architect, meester-steenhouwer en had een uitgebreide militaire loopbaan.

Jean Baptiste Dumonceau is niet erg beroemd, maar hij had wel een goede reputatie. Hij werd "le general sans tache" (de smetteloze generaal) genoemd en zijn naam is op de Arc de Triomphe geschreven.
Achtste Generatie


Zij vader Petrus (Pierre) DUMONCEAU. Hij werd gedoopt te Ukkel (België) op 24 Januari 1738, hij overleed op 26 Augustus 1791 te Brussel. Hij trouwde op 11 Juli 1760 te Brussel met Catharina van der MEIREN.

Gezinsblad

Beroep Steenhouwer.
Negende Generatie


Zijn vader Jean Baptiste (DU) MONCEAU. Hij werd gedoopt te Ukkel (België) op 24 November 1696. Hij werd begraven te Ukkel op 1 April 1768. Hij trouwde op 13 Mei 1727 te Ukkel met Clara EVERAERTS.

Gezinsblad

Aanstellingen als Koster en Bestuurder der Kerkelijke Goederen te Ukkel en oefende tevens het beroep van Landbouwer uit.
Tiende Generatie


Zijn vader Henri Augustin MONCEAU. Hij werd geboren te Ukkel(België) te Ukkel en gedoopt aldaar op 17 Februari 1664. Hij overleed in 1722. Hij trouwde met Catharina de LANNOY.

Gezinsblad
Elfde Generatie


Zijn vader Robert MONSAU. Hij werd begraven te Ukkel op 19 Februari 1698. Hij trouwde vóór 1656 met Joanna MARCELIS.

Gezinsblad

Aanstelling als Koster te Ukkel gedurende 47 jaar en tot zijn dood.
Twaalfde GeneratieGezinsblad

Aanstelling als Koster der Kerk Ukkel in 1637. Echtgenote onbekend.
© 2019 www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 15 Maart, 2019 | Contact opnemen