Familie van Nispen

met de tak van Nispen tot Sevenaer en de tak van Nispen van Pannerden

De Familie van Nispen is terug te vinden in het Nederlandse Adelsboek van het Centraal Bureau Genealogie Den Haag.

Protestant en Katholiek, Westelijk Noord-Brabant.
Reeds in het begin der veertiende eeuw komen onder de leenmannen van Bergen en Breda leden van dit geslacht voor. De geregelde stamreeks vangt aan met Adriaan van NISPEN, wiens zoon Abraham in 1588 huwde. Bij K.B. d.d. 1 Juli 1818, nummer 93, werden Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden en Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen tot Velde benoemd in de Ridderschap van Gelderland.

Familiewapen van Nispen, klikken om te vergroten Beschrijving van het Familie Wapen:

In zilver een roodgetongde en genagelde groene leeuw, gedekt met een antieke rode kroon van vijf punten. Helm met groen zilveren wrong en zilver groen dekkleed. Helmteken: De leeuw uitkomende.

Ontstaan van de Tak "Nispen tot Sevenaer" en "Nispen tot Pannerden":

Jhr. Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden, geboren op 4 Augustus 1764 te Herwen, trouwde te Emmerik op 1 Februari 1790 met Hendrica Cecilia Everharda Goossens, geboren op 22 November 1769 te Emmerik. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

• Jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus van NISPEN tot SEVENAER, Heer van Sevenaer, en
• Jhr. Carel Everhard Joseph Frans van NISPEN tot PANNERDEN, Heer van Pannerden.

Meer uitgebreide informatie over de familie van Nispen: Familievereniging Van Nispen


Vierde Generatie

Jkvr. Rose Françoise Léonie Marie van Nispen tot SevenaerEngènius J.B.J.M. VerheyenBegint met Jkvr. Rose Françoise Léonie Marie van NISPEN TOT SEVENAER werd geboren op 11 April 1869 te Zevenaar. Zij overleed op 31 Oktober 1944 te Sint Hubert. Zij trouwde op 10 Juli 1894 te Nijmegen met Jhr. Eugènius Johannes Baptista Josephus Marie VERHEYEN werd geboren op 3 December 1854 te 's Hertogenbosch. Hij overleed op 10 Januari 1942 te Loon op Zand.
Gezinsblad
Kwartierstaat


Vijfde Generatie

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Gerhardus Maria van Nispen tot Sevenaer van Nispen tot SevenaerMaria Christina Hubertina Cecilia van Nispen tot PannerdenHaar vader Jhr. Franciscus Xaverius Gerhardus Maria van NISPEN TOT SEVENAER. Hij werd geboren op 9 Juni 1832 te Zevenaar. Hij trouwde op 31 Juni 1862 te Zevenaar met Zijn nicht, een dochter van de broer van zijn vader, Jkvr. Maria Christina Hubertina van NISPEN TOT PANNERDEN.

Aanstellingen als Oud-kantonrechter te Nijmegen, Oud-lid Provinciale Staten van Gelderland en Raad van Nijmegen.

Gezinsblad
Kwartierstaat


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Zesde Generatie

Jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus van NISPEN TOT SEVENAER, Heer van SevenaerZijn vader Jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus van NISPEN TOT SEVENAER, Heer van Sevenaer. Hij werd geboren op 27 December 1803 te Zevenaar, en overleed op 5 Mei 1875 te Zevenaar. Hij trouwde op 18 November 1823 te Zevenaar, met Isabelle Elisabetha Josepha HOEVEL TOT SWANENBURG. Zij werd geboren op 19 Maart 1804 te Beek (gemeente Bergh), en overleed op 28 Januari 1879 te Zevenaar. (zij is de zus van onderstaande Christina Josephina Theresia Maria HOEVEL, Vrouwe van Swanenburg)
Gezinsblad
Kwartierstaat
informatie over zijn leven

Bestuurder uit de Liemers, die in 1848 buitengewoon lid van de Dubbele Kamer werd. Daarna gewoon Kamerlid voor de districten Doetinchem en Nijmegen. Kon lange tijd tot de liberalen gerekend worden, maar onder invloed van de schoolstrijd kwam hij in conservatiever vaarwater terecht. Was al spoedig voorstander van een aparte politieke organisatie van de katholieken. Zijn broer was gelijktijdig met hem Eerste-Kamerlid.

Jhr. Johannes A.C.A. van Nispen tot Sevenaer was Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In deze generatie ontstonden de takken "van Nispen tot Sevenaer" en "van Nispen tot Pannerden".

Zijn broer Jhr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus van NISPEN TOT PANNERDEN, huwde op 6 November 1827 met de zus van zijn vrouw, Christina Josephina Theresia Maria HOEVEL, Vrouwe van Swanenburg.

Zijn zoon Jhr. Franciscus Xaverius Gerhardus Maria van NISPEN TOT SEVENAER, huwde op 31 Juni 1862 te Zevenaar, de dochter van de broer van zijn vader (Jhr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus van NISPEN TOT PANNERDEN), Jkvr. Maria Christina Hubertina Cecilia van NISPEN TOT PANNERDEN.


Op deze wijze in dezelfde generatie:

Jhr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus van NISPEN TOT PANNERDEN, Heer van PannerdenChristina J.T.M. HoevelZijn vader Jhr. Mr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus van NISPEN TOT PANNERDEN, Heer van Pannerden. Hij werd geboren op 3 Mei 1807 te Zevenaar, en overleed op 1 Maart 1884 te Zevenaar. Hij trouwde te Zevenaar op 6 November 1827 met Christina Josephina Theresia Maria HOEVEL, Vrouwe van Swanenburg. Zij werd geboren op 27 Oktober 1806 te Swanenburg, en overleed op 17 Augustus 1880 in 't Hoek.
Gezinsblad
Kwartierstaat
Informatie over zijn leven

Christina Josephina Theresia Maria HOEVEL, Vrouwe van Swanenburg, is de zus van bovenstaande Isabelle Elisabetha Josepha HOEVEL TOT SWANENBURG.

Katholiek Eerste-Kamerlid uit de Liemers in het midden van de negentiende eeuw, dat zich steeds keerde tegen liberale voorstellen. Zijn vader was lokaal bestuurder tijdens de Franse tijd en onder koning Willem I. Hijzelf werd op zijn achtentwintigste advocaat en zes jaar later burgemeester van Zevenaar. Hij bleef dat, tot zijn dood, ruim negenentwintig jaar. Voerde in de eenentwinitig jaar dat hij senator was veelvuldig het woord.


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Zevende Generatie

Jhr. Hermanus Carolus Casper Bartholomeus van NISPEN TOT PANNERDEN, Heer van PannerdenHun beider vader Jhr. Hermannus Carolus Casper Bartholomaeus van NISPEN van PANNERDEN, Heer van Pannerden. Hij werd geboren op 4 Augustus 1764 te Herwen (Geldersche Waard), en overleed op 29 Juli 1829 te Emmerik. Hij trouwde op 1 Februari 1790 te Emmerik met Hendrica Caecilia Everharda GOOSSENS. Zij werd geboren op 22 November 1769 te Emmerik en is overleden op 30 Maart 1823 te Zevenaar.

Bij K.B. d.d. 1 Juli 1818 nummer 93 werd Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden benoemd in de Ridderschap van Gelderland.

2e Luitenant in het Regiment Salm.Salm in Franse Dienst, Hoofdschout van Doesburg en Zevenaar.

Gezinsblad
Kwartierstaat


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Achtste Generatie

Jhr. Christiaan van NISPENZijn vader Christiaan Frans van NISPEN.Hij werd gedoopt op 7 Oktober 1724, en vermoord te Pannerden op 3 Mei 1765. Hij trouwde op 28 Oktober 1753 te Zevenaar met Aleyda Maria van den SANDE. Zij werd gedoopt op 28 Mei 1725 te Zevenaar en overleed op 14 Februari 1794 te Rheinberg.
Hij was Landrentmeester van de Graafschap Bergh.

Gezinsblad
Kwartierstaat


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Negende Generatie

Zijn vader Johan Adriaan van NISPEN. Hij werd gedoopt op 17 Juli 1684 te Leiden en overleed in 1743 te Genderingen. Hij trouwde op 27 Oktober 1706 te Zeddam met Aurelia Wilhelmina TEN HAGEN. Zij werd gedoopt op 18 Maart 1687 te Genderingen en werd begraven op 6 December 1756 te Altena.


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Tiende Generatie

Zijn vader Christiaan Frans van NISPEN. Hij werd geboren te Middelburg. Hij trouwde op 15 Januari 1679 te Leiden met Aleid DEN DOPPER. Zij overleed te Leiden na 1652.


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Elfde Generatie

Jhr. Christiaan van NISPENZijn vader Adriaen van NISPEN. Hij werd geboren te Vlissingen. Hij trouwde op 15 December 1645 te Leiden met Jannetje Salomonsdr. van HOOGEMADE. werd geboren te Amsterdam.

Klik en ga naar boven zijde pagina.

Twaalfde Generatie

Zijn vader Christiaen Abrahamszn. van NISPEN. Hij werd begraven te Vlissingen op 26 Mei 1652. Hij trouwde met Josina van der STEENKISTE. Zij werd begraven te Vlissingen op 12 Augustus 1660.

Hij was Koopman en poorter van Leiden per 13 Februari 1643.


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Dertiende Generatie

Zijn vader Abraham Adriaansz. van NISPEN. Hij werd geboren te Vlissingen. Hij trouwde op 7 Augustus 1588 te Middelburg met Digna Bollaert ANTHONISDR. Zij werd geboren te Antwerpen.


Klik en ga naar boven zijde pagina.

Veertiende Generatie

Zijn vader Adriaan van NISPEN. Hij trouwde met Maria van OOSTEN.


Klik en ga naar boven zijde pagina.
Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 20 April, 2019 | Contact opnemen