Notariële archieven

Een landelijk netwerk van Notarissen bestaat sedert 1811. De tijd daarvoor werden notariële zaken meestens via een gerecht geregeld. Een Notaris bewaard in de meeste gevallen van de akten die hij zelf opmaakt het origineel wat "Minuut" wordt genoemd. Een afschrift wat hij maakt voor bijvoorbeeld de koper van een huis, wordt "Grosse" genoemd. De originele akten worden weer samengebonden tot "Protocollen" die na verloop van vijfenzeventig jaar, ter inzage komen bij een archiefdienst.

De notariële akten woren overgebracht naar de Rijksarchieven in de Provincie waar het notariskantoor gevestigd was. Ook wordt een deel door het Rijksarchief weer in bewaring gegeven bij de gemeente- of streekarchieven. Daarom kunt u het beste eerst contact opnemen met het Rijksarchief van een bepaalde Provincie waarin u op zoek bent naar de protocollen, om te vragen waar de stukken zijn ondergebracht. Voorts kunt u in het pdf bestand op zoek naar gegevens in archieven van notarissen, van het Nationaal Archief meer informatie vinden over de diverse mogelijke bronnen.

Ook een notarieel register zijn de "Memories van successie", waarover u meer kunt terug vinden bij de toelichting belastingregistratie geeft informatie over de verdeling van het bezit na het overlijden. Hierin wordt dan ook de naam van de Notaris genoemd die de nalatenschap heeft geregeld. Bij deze Notaris zullen wellicht meerdere zaken geregeld zijn geweest wat dus weer een mogelijkheid opent om de zoektocht voort te zetten. Mochten echter de memories van successie deze informatie niet ontsluiten dan kunt u ook het "Centraal Testamentenregister" raadplegen.

Het Centraal Testamentenregister bestaat uit een kaartsysteem wat werd aangelegd van de testamenten welke werden opgemaakt in de periode 1890-1973 door personen die werden geboren in de periode 1793-1954 en overleden zijn voor 1974. Waar het Centraal Testamentenregister is te raadplegen kunt u vinden in het pdf bestand op zoek naar een testament van het Nationaal Archief.


Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen