Persoonskaarten

Wanneer men weet dat een grootouder, een opa of oma, bijvoorbeeld is overleden in 1975 in bijvoorbeeld Eindhoven, dan is het mogelijk van deze opa of oma een persoonskaart bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag op te vragen.
Tot het overlijden werd deze kaart bewaard bij de afdeling Bevolking in de woonplaats waar hij of zij woonachtig was. Na het overlijden werd de kaart verzonden naar het CBG. Daar worden alle kaarten bewaard van mensen die na 1938 zijn overleden.

Op een persoonskaart wordt vermeld de namen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens naast zijn of haar beroep en de namen van de ouders met soms de geboorteplaats en datum. Voorts worden op deze kaart de echtgenote(s) c.q. echtgenoot(en) en, aan de achterzijde, alle kinderen vermeld.

De persoonskaarten werden in 1994 vervangen door de GBA-lijsten. (Gemeentelijke Basis Administratie) Sedert die tijd gaan de gegevens in digitale vorm naar het CBG

Deze persoonskaarten zijn uitsluitend op schriftelijk verzoek en tegen betaling aan te vragen bij het CBG.
Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen