Poorterboeken

Wanneer u bijvoorbeeld vastloopt doordat uw voorouder waarschijnlijk is verhuisd naar een onbekende plaats binnen Nederland, die op geen enkele wijze via een van de primaire bronnen, of andere secundaire bronnen is te achterhalen, dan kan bijvoorbeeld een Poorterboek, akte van indemniteit of een lidmatenregister uitkomst bieden.

Voor 1800 bezat een burger c.q. ingezetene van een stad bepaalde voorrechten en plichten. Zo konden sommige beroepen alleen worden uitgeoefend door "Poorters". Wilde je een overheidsbaan dan diende je eveneens een Poorter te zijn. De verplichting bestond dan uit je hulp bij de verdediging van de stad. Poorter worden kon alleen door geboorte wanneer je ouders ook reeds Poorter waren. Ook door een huwelijk, of door het kopen kon je een Poorter worden. Zo werden alle niewe Poorters geregistreerd in het Poorterboek van de stad. Deze boeken zijn terug te vinden in het stadsarchief.

Home | Namen Index | Mijn Kwartierstaat | Kwartierstaten | Gezinsbladen | Links | Sitemap | Aarts | Broeders | Dumonceau | Haperen | Linden | Loon | Maas | Nispen | Rijen | Swaans | Verheyen

© www.stanmaas.nl | Vernieuwd: 12 Maart, 2019 | Contact opnemen